Gebruikerservaringen

Detoxicficatie : Opgeruimd staat netjes !

JUPITER WATER - drinkers rapporteren volgende ervaringen ,
welke ze toeschrijven aan het dagelijks gebruik ervan. (+/- 2 liter )

geen verkoudheden meer (in 2 jaar tijds)
chronische diarree gecorrigeerd,
stoelgang genormaliseerd
onmiddellijk ophouden van zure maagoprispingen
bloedcirculatie verbeterd
diabetes verzacht of verdwenen
whiplash condities verbeterd
nierstenen opgelost
verdwijnen van gevoel van doorgezakt te zijn ( kater doorspoelen )
blijvende vermindering van lichaamsgewicht
verlaagd gebruik van geneesmiddelen
jeuk verminderd
verlangen naar alcohol sterk verlaagd (cellen worden écht bevochtigd )
verslaving aan zout, chocolade, nicotine sterk verminderd of verdwenen
braken bij kanker patiënt genormaliseerd
melkallergie van baby’s opgelost
oorsuizen weg
verteringsmoeilijkheden verbeterd
migraine aanvallen opgelost
cholesterol onder controlehoge
bloeddruk gecorrigeerd (minder werk voor de hartspier)
zware ACNE uitslag verzacht (mede door wassen met zuur water)
waterophoping uitgeschakeld
zweet probleem verbeterd
ondersteunend bij menopauze
misselijkheid geëlimineerd
atletische pijn en kwetsuren geminimaliseerd
verbeterde sportprestaties
darmverstopping (constipatie ) opgelost,
stoelgang optimaal
verbeterd energieniveau (depri-neiging verholpen)
betere koncentratie en mentale focusversnelde
wondheling (oa brandwonden)
voedselallergie verminderd of opgelost
verbeterd algemeen welgevoelen


Dat de ervaringen van Jupiter water drinkers op zoveel gebieden resultaten tonen is het gevolg van het aktief opruimen van afvalstoffen, het permanent tegengaan van verzuring door de hogere pH en het toevoegen van massa’s antioxidanten.

Gebruik Jupiter water voor het koken, in soepen, in de Bio Groene Shake, als aanvulling op Xango of Tahitian Noni Juice en Blauw Groene Algen, voor je huisdieren en kleinvee.

Deze verbeteringen in algemene gezondheid zijn proefondervindelijk vastgesteld door regelmatige en volhoudende drinkers van 2 liter Jupiter Alkaline Water/ dag.
Ze zijn niet volgens wetenschappelijk onderzoek getoetst. Elke wijziging in mogelijke medicatie dient te gebeuren in overleg met de behandelende geneesheer en blijft ten allen tijde je eigen verantwoordelijkheid.