Duiven, kippen, honden, katten, paarden....

Dieren in topcondities met Alkaline Water

Naast verzuring in je lichaam, zijn al je huisdieren er als de kippen bij
om te kiezen voor geioniseerd water boven ander water.

Koeien geven zelfs beduidend meer melk !
Iedereen vaart er dus wel bij !

Voor dierenwelzijn, zie ook op: www.zilverwater.be en www.dierwelzijn.be

Het zure water is prima voor je aquarium , kontroleer het effect door de KH waarde na te meten